Faaliyet Alanlarımız

Ceza Hukuku

Ceza yargılaması süreci, hukuki yardıma en çok ihtiyaç duyulan süreçtir. Ceza hukuku arama, el koyma, yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri; adli para cezası veya hapis cezası mahkumiyeti gibi mahkeme kararları vasıtasıyla kişi özgürlüğüne müdahale eder.

Tazminat Hukuku

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır.

Gayrimenkul Hukuku

Tapu iptal ve tescil davaları; önalım, ortaklığın giderilmesi, taşınmaz vaadi sözleşmelerinin feshi vb. gibi taşınmaza ilişkin davalar mülkiyet hakkını etkileyen, ekonomik açıdan dava değeri yüksek davalardır.

Medeni Hukuk

Medeni hukuk; boşanma davası, velayet, nafaka, boşanmada mal paylaşımı gibi aile hukuku sorunlarını; mirasta mal paylaşımı, muvazaa (mirastan mal kaçırma), mirasçının saklı payının ihlal edilmesi nedeniyle tenkis davası, mirasın reddi gibi miras hukuku davalarını; sözleşmenin düzenlenmesi, yenilenmesi ve feshi, alacak davası vb. gibi borçlar hukuku davalarını kapsayan oldukça geniş bir özel hukuk alanıdır

Hukuki Danışmanlık

Hukuki danışmanlık, hukuki sorunların çözümünde önemli bir işlev görmektedir. Avukatlar, gerçek ve tüzel kişilere ait tüm ihtilaf, dava ve işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık hizmeti verme yetkisini haizdir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası..

Bizden Haberler

Öz-Al Hukuk Bürosu

  • haber 1
  • haber 2
  • haber 3
  • haber 4
  • haber 5

Müşteri Görüşleri

Pek çok ülkede, herhangi bir dava düşünülmüyor veya devam ediyor olsa bile, yalnızca uygun lisansa sahip bir avukat müvekkillerine iyi bir değerlendirme için yasal tavsiye sağlayabilir.

Fatih al alanında gercekten tam bir uzman. Kendini geliştirmiş ve en önemlisi insancıl yanı çok iyi. Önce müvekkil faydasını düşünerek olayları çok iyi bir şekilde ele alıp çözüme kavusturuyor. Kendisine bir kez daha teşekkürü borç bilirim...

Mustafa Yıldız

bir ay önce

Avukat Fatih bey karşı tarafla müzakere aşamalarından tutunda dava ve en sonki icra tahsilat aşamasına kadar ne yapılması gerekiyosa yaptı devamlı haber verdi 2022 nin bizim için çok güzel bitmesine vesile oldu, teşekkür ederiz.

Ali Can Arslan

2 ay önce

Hukuki bilgisi üst düzeyde bir avukat. Aldığımız hukuki danışmanlık hizmetinden, misafir perverliğinden, ilgisinden, alakasından ve güler yüzünden çok memnun kaldık. Çok teşekkür ederiz başarılarının devamını dileriz.

FATİH ÜÇTEPE

2 ay önce

Avukat Fatih Al

Görevimiz

Uzmanlık alanlarımız kapsamındaki davalarda müşavirlik ve davaların takibini yapmak; böylece, hayatın olağan akışında da müvekkillerimizin yanında olup, muhataplarıyla yürütmekte oldukları ilişkilerde hukuki destek vererek, müvekkillerimizin zarar görmesini engellemek ve ileride doğması muhtemel ihtilaflarda daha sağlam bir zeminde bulunmalarını sağlamaktır.

S.S.S.

Bilgilendirme

İnsan hakları ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir. Bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir surette engel olunamaz. Başvurular, il ve ilçe İnsan Hakları Kurullarına yapılabilir. Özal Hukuk Bürosu olarak alanında uzman ve etkin avukatlarımız ile yanınızdayız.

Ceza davası, savcılığın bir iddianameyle suç işlediği konusunda “yeterli şüphe” olan şahıslar hakkında yargılama yapılması için açtığı kamu davasıdır. Mahiyeti ne olursa olsun, tüm ceza davaları kamu davası niteliğindedir. Çünkü, savcılık şartları varsa dava açmak zorundadır.

Ceza davasında ilk duruşmada ne olurCeza davalarının ilk duruşmasında, tanzim edilen iddianame sanığa okunarak il önce sanığın savunması alınır. Sanığın mahkeme huzurunda savunmasını yapmasının ardından varsa şikayetçi taraf dinlenerek davaya katılma talebinin bulunup bulunmadığı sorulur.

Ceza davasında avukatın mesleğinde iyi ve uzman olması oldukça önem taşır. Çünkü, ceza avukatı tarafından yürütülecek etkili bir soruşturma ve kovuşturma sürecinde yapacağı savunmanlık görevi, dava sonucunu doğrudan etkileyebilir.

Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 12 yıl 6 ay, 20 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl, 5 yıldan fazla ve 20 yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda 7 yıl 6 ay, 5 yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda 4 yıl.

Danışmanlık İsteyin

    Birinci Sınıf Bir Hukuk Danışmanı mı Arıyorsunuz?

    Looking for a First-Class Legal Consultant?