BOŞANMA VE AİLE HUKUKU

Yazı

MAL REJİMİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

8. Hukuk Dairesi        2014/14667 E. 2014/17502 K. MAHKEMESİ : Adana 4. Aile MahkemesiTARİHİ : 11/02/2013NUMARASI : 2012/193-2013/132 H.. G.. ile O.. G.. aralarındaki katkı payı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Adana 4. Aile Mahkemesi’nden verilen 11.02.2013 gün ve 193/132 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla;...

İstanbul’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?
Yazı

İstanbul’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Son zamanlarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmaktadır. Evlilikte sorunlara dayanarak, temel olarak aile avukatı aracılığı ile İstanbul’da boşanma davası açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını en iyi boşanma avukatı...