CEZA HUKUKU

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama, el koyma, arama, telefon ve ortam dinlemesi, tutuklama gibi koruma tedbirleri ile suç şüphesi altındaki kişinin özgürlüğünü kısıtlar. Şüphelinin bizzat kendisinin veya avukatının bu soruşturma işlemlerine itiraz hakkı vardır. Soruşturma neticesinde iddia makamı (savcılık) şüphelinin suç işlediği kanaatine varırsa, şüpheli hakkında bir iddianame düzenleyerek ceza davası açar. Türkiye’de ceza davalarına bakmaya yetkili adli ceza mahkemelerinin görevi suç vasfı ve ceza miktarına göre belirlenmektedir. Ceza mahkemeleri, temel olarak asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesi olmak üzere iki tür mahkemeden oluşmaktadır. Sanık, mahkemedeki yargılamanın tüm aşamalarında da bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkına sahiptir. Ceza mahkemesi, yapacağı yargılama neticesinde sanık hakkında mahkumiyet hükmü olarak “adli para cezası”, “hapis cezası” veya “güvenlik tedbiri”ne karar verebilir. Kararda hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) gibi bireyselleştirme kurumları uygulanabileceği gibi sanığa verilen hapis cezası adli para cezasına da çevrilebilir. Ceza davası, istinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi gibi aşamaları da geçtikten sonra kesinleşmiş hapis cezası ile ilgili infaz hukuku süreci başlar. Kesinleşen hapis cezasının infazı, kural olarak açık veya kapalı cezaevinde yapılır. Cezası infaz edilen hükümlü, suçunun niteliğine göre belli şartları yerine getirdiğinde koşullu salıverilme (şartlı tahliye) ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanarak cezaevinden tahliye edilebilir.
Ceza hukukunda tüm bu süreçler, genel hatlarıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz hukuku süreci olarak tanımlanabilir. Soruşturma aşaması ile başlayıp cezanın infazı ile sona eren bu süreçte yargılanan kişinin, mağdurun, müştekinin (şikayetçi) veya müdahilin (katılan) savunmasını yapan avukata, halk arasında ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denilmektedir. Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara hukuki yardım sunmaktadır.

Yazı

Bilişim Suçları ve Cezası

Bilişim suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veya bununla beraber adli para cezası bulunmaktadır. Bu durumda fail hem hapis cezasıyla hem de adli para cezasıyla birlikte aynı anda cezalandırılmaktadır. Bilişim suçları işlendiğinde genellikle maddi zararlar ortaya çıkmaktadır.

Yazı

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu (5237 sayılı Kanun’un 191’inci Maddesi)

Dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanımı, insan sağlığını tehdit etmektedir. Uluslararası alanda yürütülenmücadele ile birlikte, ülkemiz de kendi iç hukukunda bir takım düzenlemeler yaparakbu mücadeleye destek olmaktadır. Bu çerçevede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191 maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu hüküm altınaalınmıştır. Bu çalışmada, kullanmak için uyuşturucu veya...

Yazı

 En iyi Deport avukatı, En iyi boşanma Avukatı, En iyi Bilişim avukatı

Avukat (Lawyer) denildiğinde daima en iyi aranır. En iyi avukat kim ise onunla yola çıkmak istenir. Doğru olanda tabi ki budur. Tedavi için hekim seçerken en iyisini seçmeye çalışan insanoğlu tabi ki avukatını da seçerken en iyi avukatı seçmelidir. Ancak kavramlar arasında büyük bir hata ya da farklılık vardır. Çünkü en iyi avukat, en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı gibi...

Yazı

İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İŞLEMLERİ

İNTERNETTEN İÇERİK KALDIRMA VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İŞLEMLERİ   İnternet Wep Sayfasına ya da İnternet Sitesine Erişim Engeli: Bir kişinin videosunun, fotoğrafının ya da kendisi hedef alınarak hakkında yapılan olumsuz bir yorumun internet aracılığı ile yayımlanması durumunda kişilik hakları ve özel Hayatın Gizliği ihlali söz konusu olur. Bu tür hukuka aykırı içeriklerin barındırıldığı sitelerde öncelikle URL’YE...