Fatih Al

Yerli ve yabancı müvekkillerine hukuki danışmanlığın yanı sıra sahip olduğu üst düzey tecrübesi ile ticari uyuşmazlıklar, davalar ve ihtilafların çözümü konularında da hizmet sunmaktadır. Faaliyet alanı sınırlaması olmamasına rağmen, temel hukuk alanlarında  hukuki yardım vermektedir. Ortak faaliyet alanı diyebileceğimiz avukatlık faaliyetleri şunlardır:

Gayrimenkul Hukuku
Tapu iptali ve tescili davası, Ecrimisil davası (işgal tazminatı), Ortaklığın giderilmesi, İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davası , Muvazaa nedeniyle tapu devir işlemlerinin iptali, Müdahalenin önlenmesi davası, Şufa davası.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Hukuki danışmanlık, İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası, İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası, İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları.
Trafik Kazası Tazminatı Trafik Kazası Tazminatı
Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası, Ölümlü trafik kazası tazminat davası, Trafik İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası, Trafik kazası nedeni ile Karayollarına dava, Kasko rücu davası, Trafik kazalarında sigortaya açılan dava, Yollardaki tuzaklar.

Ceza Hukuku
Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği, Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz, Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması, İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları, Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları, İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.
Tazminat Hukuku
Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları, Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları, Destekten yoksun kalma tazminatı davaları, Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları, Hakaret, iftira’dan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları, Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminat davaları, Kıdem ve İhbar tazminatı davaları, Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları.
Miras Hukuku
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenleme, Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme, Mirastan mal kaçırma davası, Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası, Mirasta tenkis davası, Terekeyle ilgili her türlü tespit, defter tanzimi ve taksim davaları, Mirasçıların miras talebine veya reddine ilişkin her türlü dava.