MİRAS HUKUKU

Yazı

 En iyi Deport avukatı, En iyi boşanma Avukatı, En iyi Bilişim avukatı

Avukat (Lawyer) denildiğinde daima en iyi aranır. En iyi avukat kim ise onunla yola çıkmak istenir. Doğru olanda tabi ki budur. Tedavi için hekim seçerken en iyisini seçmeye çalışan insanoğlu tabi ki avukatını da seçerken en iyi avukatı seçmelidir. Ancak kavramlar arasında büyük bir hata ya da farklılık vardır. Çünkü en iyi avukat, en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı gibi...

Yazı

YURT DIŞINDA VERİLEN BOŞANMA KARARININ NÜFUS KAYITLARINA İŞLENMESİ

Türk vatandaşı olan taraflardan birinin kendileri ile ilgili yurt dışında almış oldukları boşanma kararının ülkemizde geçerli olabilmesi için daha önce “Tanıma veya Tenfiz” kararı alınmadan uygulanması mümkün değildi. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A madde ile, yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının tanıma davası açılmaksızın Türkiye’de geçerli hale getirilmesine imkan  doğmuştur.  08.02.2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan Nüfus...

Yazı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru; istinaf veya temyiz gibi bir kanun yolu olmasına rağmen bu olağanüstü bir kanun yoludur. Bu kanun yoluna başvurulmadan önce mahkemenin yetkisi, kimlerin başvurabileceği, hangi hakların ihlali halinde başvurunun yapılabileceği, başvuru süresi ve diğer kanun yollarının tüketilip tüketilmediği hususlarının irdelenmesi gerekmektedir. Ülkemizde 23/09/2012 tarihinden itibaren mahkemeler tarafından verilen...

Yazı

İŞ KAZASI NEDİR?

Sigortalı çalışanın işçinin işyerinde uğradığı ve o an ya da daha sonra işgücü kaybı, yaralanma, sakatlanma gibi sonuçların doğmasına sebep olan kaza ya da olay iş kazası olarak kabul edilir. İş kazası sonucunda ne tür tazminat davaları açılabilir? İş kazası gerçekleşmesi durumunda şayet işçinin yaralanması ya da ölmesi söz konusu olduysa öncelikle ceza davası açılır....

Yazı

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

BOŞANMA DAVALARINDA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT Tarafların evlilik birliğinin boşanma davasıyla sona ermesin halinde, Türk Medeni Kanun’da düzenlenen bazı şartlar mevcutsa, taraflardan biri diğerinden maddi veya manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun    MADDE 174.- “Mevcut veya beklenen menfaatler boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat...

Yazı

BANKA HESABINA BLOKE KONULMASI VE KALDIRILMASI

YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR OYUNLARI OYNAYANLARIN HESABINA BLOKE KONULMASI   A-)BANKA BLOKESİNİN KALDIRILMASI İÇİN NE YAPILABİLİR? Kaçak bahis ve kumar oynatmak amacıyla internet ağı üzerinden site açılarak bu konuda kendilerine maddi menfaat sağlayan kimselere bu tür siteleri “Dolandırıcılık suçunda” sıklıkla kullanmaktadır. Bu sebeple idari ve adli merciler tarafından bu tür suçları engellemek ve etkin...

Yazı

TUTUKLULUĞUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİN DURUŞMALI YAPILMASI GEREKTİĞİ

Anayasa Mahkemesinin R.G. Tarih ve Sayı: 22/5/2018-30428 sayılı kararında cezaevlerinde tutuklu bulunanların tutukluluk incelemelerinin dosya üzerinden değil, 30 günde bir duruşmalı olarak incelemesine karar vermiştir. Kararın Özeti: Anayasa’nın 19. maddesinin sekizinci fıkrasından kaynaklanan temel güvencelerden biri de tutukluluğa karşı itirazın hakim önünde yapılan duruşmalarda etkin olarak incelenmesi hakkıdır. Zira hürriyetinden yoksun bırakılan kimsenin bu duruma ilişkin şikayetlerini,...