yurtdışı boşanma kararı

Yazı

YURT DIŞINDA VERİLEN BOŞANMA KARARININ NÜFUS KAYITLARINA İŞLENMESİ

Türk vatandaşı olan taraflardan birinin kendileri ile ilgili yurt dışında almış oldukları boşanma kararının ülkemizde geçerli olabilmesi için daha önce “Tanıma veya Tenfiz” kararı alınmadan uygulanması mümkün değildi. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanunu’na eklenen 27/A madde ile, yurt dışında alınmış olan boşanma kararlarının tanıma davası açılmaksızın Türkiye’de geçerli hale getirilmesine imkan  doğmuştur.  08.02.2018 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan Nüfus...