Yazı

MAL REJİMİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

8. Hukuk Dairesi        2014/14667 E. 2014/17502 K. MAHKEMESİ : Adana 4. Aile MahkemesiTARİHİ : 11/02/2013NUMARASI : 2012/193-2013/132 H.. G.. ile O.. G.. aralarındaki katkı payı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Adana 4. Aile Mahkemesi’nden verilen 11.02.2013 gün ve 193/132 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla;...

Yazı

Çalışanın Raporlu Günler Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı?

Çalışanın Raporlu Günler Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınır mı? İşçinin Raporlu Olduğu Günler Kıdem Tazminatından Düşülür mü Çalışan işçinin hastalanması, kaza geçirmesi, meslek hastalığına tutulması gibi çok çeşitli sebeplerle istirahat raporu alabilir. İşveren ve işçiler açısından en merak edilen konulardan birisi ise; işçinin raporlu olduğu günlerin kıdem tazminatı hesabında nasıl dikkate alınacağıdır. (işçi hakları) Bu...

İstanbul’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?
Yazı

İstanbul’da Boşanma Avukatı Tutmak Zorunlu Mu?

Son zamanlarda eşlerin evlilik birliği sarsılması ile ilgili genel olarak ciddi bir artış olmakta ve evlenme oranları azalmaktadır. Evlilikte sorunlara dayanarak, temel olarak aile avukatı aracılığı ile İstanbul’da boşanma davası açılabilir, dosyalarda görevli mahkeme aile mahkemeleridir. İlk önce bilinmelidir ki; mahkemelerde vekil tutma zorunluluğu yoktur ve aile mahkemelerinde herkes kendi hakkını en iyi boşanma avukatı...

Yazı

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Trafik kazası sonucunda araçta meydana gelen kaza sebebiyle meydana gelen değer kaybının sigorta şirketi, araç sürücüsü veya araç işleteninden tazmini mümkündür. Bunun için zamanaşımı süresini dikkate almak gerekir. Bu hak zamanaşımına uğramadan alanında uzman bir avukattan destek almakta yarar vardır.

Yazı

Bilişim Suçları ve Cezası

Bilişim suçunun cezası 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası veya bununla beraber adli para cezası bulunmaktadır. Bu durumda fail hem hapis cezasıyla hem de adli para cezasıyla birlikte aynı anda cezalandırılmaktadır. Bilişim suçları işlendiğinde genellikle maddi zararlar ortaya çıkmaktadır.