Ceza Avukatı Kime Nedir?

Ceza avukatı, gerek kişi özgürlüğü bakımından gerekse mağdur haklarını koruma bakımından toplumun en temel sorunlarıyla uğraşır ve soruşturma veya kovuşturma aşamasında suç şüphesi altında bulunan veya suçun mağduru olan kimselere hukuki destek sağlar. Türkiye’de avukatların ceza hukuku alanında uzmanlaşma zorunluluğu yoktur. Ancak toplumda ceza hukuku alanında çalışan avukatlara ceza avukatı veya ağır ceza avukatı denmektedir.

Ceza avukatı olarak bahsedilen avukatlar, ceza hukuku alanında kendilerini geliştiren avukatlardır. En iyi ceza avukatı kimdir sorusuna verebilecek cevap ise, kendisini ceza alanında geliştirmiş ve size bu konuda karşılıklı güven verebilen avukat olacaktır. Bu kapsamda, ÖZAL HUKUK BÜROSU Av. Fatih AL ceza yargılaması aşamasındaki müvekkillerine adil yargılanma hakkı kapsamında en etkili ve başarılı sonucu almak üzere hukuki destek sağlamaktadır.

Ceza Soruşturmasında Avukatın Önemi Nedir? Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Ceza soruşturmasında avukatın önemi, kişinin etkili savunmasının yapılmasında çok önemlidir. Bir kişinin kendi ceza davasını etkili bir şekilde yürütmesi ve kendisini yeterli ölçü de savunabilmesi çok güçtür. Sanık veya şüpheliler en etkili savunma için bir avukat yardımından faydalanmalıdırlar. Hakkınızda bir ceza davası açıldıysa söz konusu şey sizin özgürlüğünüzdür.

İnsanlar artık her şeyi internet üzerinden bulmaya ve yapmaya çalışsa da riske attığınız şey özgürlüğünüz olacaktır. Ancak bir ceza avukatı size en etkili savunmayı yapabilecektir. Örneğin, ceza davalarında etkin pişmanlık veya zararın giderilmesi hükümlerinin uygulanması sonucunda olası mahkumiyet süreniz azalabilir veya kalkabilir. Ancak kişiler haklarını tam olarak bilmediğinden etkin bir savunma gerçekleştirememekte ve bazen haksız cezalar alabilmektedir.

Ceza hukuku hakkında her şey internette veya kitaplarda yazmamaktadır. Avukatlar güncel bilgileri, güncel Yargıtay kararlarını ve değişen hukuki mevzuatları takip etmekte ve buna çok zaman harcamaktadır. Ancak profesyonel bir ceza avukatından hukuki destek almamanız, haklarınızı bilmemenize ve sonucunda özgürlüğünüzü riske atmanıza neden olabilecektir.

Ceza Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Ceza davalarında avukatla temsil edilmek sadece suçun işlenmiş olması halinde cezası 5 yıldan fazla olacak sanıklar ve 18 yaşından küçük kimseler için zorunlu olarak öngörülmüştür. Bu durumda devlet tarafından sistemden kişilere zorunlu müdafi atanır. Bu istisnalar dışında Türk hukukunda avukat ile temsil zorunlu değildir. Ancak hukuk sisteminin karmaşıklığı ve bu sistemde uzmanlaşmış kimselerden hukuki yardım almak hakların korunmasını isteyen kimselerin daha yararına olmaktadır. Ceza avukatı da kişinin hürriyetinin kısıtlanma ihtimalinin olması ya da suç teşkil eden fiilin mağduru kişinin haklarının en üst seviyede korunması için bu konuda uzmanlaşmış kimselerdir. Hukuk sistemimizde kabul edilmiş olan savunma hakkının kutsallığı ilkesinin önemi her hukuk alanında kendini belli etse de en çok ceza davalarında karşımıza çıkmaktadır.

İstanbul Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

Bu konuyu okuduğunuza göre muhtemelen İstanbul ceza avukatı arıyorsunuzdur. Eğer düşündüğümüz gibi Ceza avukatı arıyorum İstanbul’da diyorsanız, dikkat etmenizi önereceğimiz bazı hususlar vardır. İlk yapmanız gereken, etrafınızda varsa sizinle aynı sorunu yaşamış kişiler ile görüşerek onların deneyimlerinden yararlanmak olabilir. Elbette bu durum sizin için yeterli olmayabilir. Peki, karar verirken nelere dikkat edilmelidir;

 • Hukuki destek almak istediğiniz avukatın alanında yeterli bilgi sahibi olduğundan emin olmalısınız. Bu hususta avukatın varsa web sitesi ve yazılarından yararlanabilirsiniz.
 • Günümüzde her şey hakkında Google’dan bilgi almak mümkündür. Çalışmaya düşündüğünüz avukatın ismini Google’da aratarak, daha önceki müvekkillerinin yorumlarını okuyabilirsiniz.  
 • Ceza avukatı sizi ceza yargılaması aşamaları hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirmelidir. Size “yüzde yüz kazanırız” “adamı ipten alırız” gibi söylemlerde bulunanlara güvenmeyiniz. Bu kişiler umut tacirliği yapmaktadır. Elbette avukat bir öngörüde bulunabilir ancak kesin bilgi veremeyecektir. Duymak istediğiniz şeyleri daha detay almadan söyleyen kişilerden uzak durmanızı öneririz.
 • Öte yandan, internet üzerinden yapılan sorgulamalarda avukatların kendilerini Türkiye’nin en iyi ceza avukatıünlülerin ceza avukatımafya avukatı gibi tanımladıkları görülmektedir. Bunlar tamamen aldatma içeren tanımlamalardır. Bu beyanlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

En İyi Ceza Avukatı Nasıl Bulunur?

En iyi ceza avukatı, size güven veren ve karşılıklı anlayış içerisinde çalışabileceğiniz, dosyanıza sahip çıkan avukat olacaktır. Suç şüphesi altında bulunan kişi kendisini savunması için en iyi ceza avukatı bulma arayışı içine girmektedir. Herkes hakkını savunmak ve mağdur olmamak için en iyi avukatı aramaktadır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza avukatlarının baktığı davalar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun da veya özel kanunlarda suç olarak düzenlenen fiillerin işlenmesi sonucu açılan davalardır. Ceza davalarında, mağdur – müşteki – suçtan zarar gören – katılan vekili ve sanığın hukuki yararını koruyan müdafi vardır. Ceza davalarında hukuk davalarından farklı olarak iddia makamında Cumhuriyet Savcısı bulunmaktadır. Hukuk davalarında ise istisnalar dışında Cumhuriyet Savcısı görev yapmamaktadır.

Ceza mahkemeleri; asliye ceza mahkemesi, sulh ceza hakimliği, ağır ceza mahkemesi, çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi ve fikri ve sınai haklar ceza mahkemeleri olarak ayrılmaktadır. Davanın hangi mahkemede görüleceği suçun niteliği, işleniş biçimi ve suçu işleyen kişinin yaşı ya da özel bir kanun var ise buna göre belirlenmektedir.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar Nelerdir?

    Ağır Ceza Mahkemesinde bakılacak suçlar 5237 sayılı kanunda belirtildiği üzere ise şu şekildedir:

 • Kasten öldürme suçu,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas suçları
 • Yağma
 • İrtikap
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Devletin birliğini ve ülke bütününü bozmak
 • Düşmanla iş birliği yapmak
 • Devlete karşı savaşa tahrik
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplamak
 • Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım
 • Anayasayı ihlal
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Yasama organına karşı suç
 • Hükümete karşı suç
 • Hükümete karşı silahlı isyan
 • Silahlı örgüt
 • Silah sağlama
 • Suç için anlaşma
 • Askeri komutanlıkların gaspı
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • Savaş zamanında emirlere uymama
 • Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
 • Savaşta yalan haber yayma
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • Siyasal veya askeri casusluk
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
 • Uluslararası casusluk
 • Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • Yasaklanan bilgileri temin
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları
 • Ağırlaştırılmış müebbet, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlardır.

Asliye Ceza Mahkemesi’nde Görülen Davalar Nelerdir?

Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar, ceza hukuku alanındaki diğer kanunlarda özel olarak yetkilendirilmiş bir mahkeme olmayan tüm davalardır. Asliye Ceza Mahkemesi genel görevli mahkemedir. Kanunlarda tanımlanmış suç hakkında davaya bakacak mahkeme belirtilmediyse görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Asliye Ceza Mahkemeleri 10 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren dava ve işlere bakmakla görevlidir. Bu suçlardan bazıları şunlardır:

 • Kasten adam yaralama suçu,
 • Taksirle adam yaralama suçu,
 • Cinsel taciz suçu,
 • Cinsel saldırı suçu (TCK md.102/1),
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
 • Tehdit suçu,
 • Şantaj suçu,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
 • Hırsızlık suçu
 • Mala zarar verme suçu,
 • Güveni kötüye kullanma suçu,
 • Hakaret suçu
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
 • Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
 • Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
 • Gürültüye neden olma suçu,
 • Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
 • Parada sahtecilik suçu
 • Mühür bozma suçu,
 • Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
 • Özel belgede sahtecilik suçu,
 • Suç üstlenme suçu,
 • Suç uydurma suçu,
 • Suçluyu kayırma suçu,
 • Yalan tanıklık suçu,
 • Yalan yere yemin suçu,
 • Cumhurbaşkanına hakaret suçu vb.

Sulh Ceza Hakimliği Tarafından Verilen Kararlar Nelerdir?

Sulh Ceza Hakimliği soruşturma evresinde hâkim tarafından alınacak tüm kararları almaya yetkilidir. Sulh Ceza Hakimliğinin verebileceği kararlar ise şu şekildedir:

 • Gözlem altına alma kararı
 • Soruşturma aşamasında iç beden muayenesi ve vücuttan doku alma kararı
 • Soruşturma aşamasında moleküler inceleme kararı
 • Soruşturma aşamasında el koyma kararı
 • Soruşturma aşamasında yakalama kararına itiraz
 • Soruşturma aşamasında gözaltına alma kararına
 • Soruşturma aşamasında tutuklama kararı ve tutuklamaya itirazın incelenmesi
 • Soruşturma aşamasında adli arama kararı
 • Adli kontrol kararı
 • Soruşturma dosyası ile ilgili yayın yasağı kararı
 • Diğer kanunlarda Sulh Ceza Hakiminin görevlendirildiği konularda da yine karar almak zorundadır.

Ceza Avukatı Ücretleri Ne Kadardır?

Avukatların, Türkiye Barolar Birliği’nin her yıl yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesinin altında ücret almaları yasaktır ve avukatın alacağı ücretin üst limiti bulunmamaktadır. 

İstanbul Ceza Avukatı

İstanbul Ceza Avukatı, İstanbul ilçelerinde yaşanılan olaylar sonucunda hakkında ceza soruşturması başlamış veya hakkında ceza davası açılmış kişilere müdafilik desteği sağlayan avukattır. İstanbul ceza avukatı olarak verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Maltepe, Metris ve Silivri Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ziyaretlerinin yapılması,
 • Şikayet dilekçesi hazırlama,
 • Şüphelinin kolluk ve Savcılıkta alınacak ifadeleri sırasında yanında bulunma,
 • Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
 • Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
 • Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekilliği görevi,
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama ve koruma kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz ve İstinaf dilekçeleri hazırlama hizmetlerimiz mevcuttur.

İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı

İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Avrupa Yakasında bulunan; Çağlayan, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri Adliyelerinde görülen Ağır Ceza davaları, Asliye Ceza davaları ve Sulh Ceza davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı

İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Anadolu Adliyesi’nin Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemelerinde görülen soruşturma veya kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık olan kişiye hukuki destek sağlayan avukattır. Biz de Bilgiç Hukuk Bürosu ceza avukatları, ceza alanında uzmanlaşmış olup ceza alanında deneyimlidirler. İstanbul Anadolu Yakası ceza avukatlarımız; Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Beykoz, Tuzla, Kartal, Pendik, Ümraniye gibi pek çok ilçede müvekkillerini ceza alanında temsil etmektedir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir