Türk Hukukunda tazminat davası çeşitleri;

  • Haksız işgalden kaynaklanan ecrimisil davalarına,
  • Doktor hatası ( Malpraktis) nedeniyle gündeme gelen tazminat davasına,
  • İki veya daha çok taraflı sözleşmelerden kaynaklanan tazminat davasına,
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ( Değer Kaybı, Bakiye Hasar Bedeli, Yoksun Kalınan Kar ) tazminat davalarına,
  • Trafik kazalarının ölümlü veya yaralamalı olması halinde gündeme gelen tazminat davasına,
  • Evlilik birliğinin sona ermesine binaen doğan maddi ve manevi tazminat davasına,
  • İş hukuku kapsamında yer alan iş kazasından kaynaklanan tazminat davasına,
  • Destekten yoksun kalma konulu tazminat davasına,
  • İdarenin işlemlerinden kaynaklı tazminat davasına,
  • Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan hakaret ve iftira suçlarından kaynaklanan tazminat dava

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir