boşanmada mal kaçırma

Yazı

MAL REJİMİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

8. Hukuk Dairesi        2014/14667 E. 2014/17502 K. MAHKEMESİ : Adana 4. Aile MahkemesiTARİHİ : 11/02/2013NUMARASI : 2012/193-2013/132 H.. G.. ile O.. G.. aralarındaki katkı payı ve katılma alacağı davasının kısmen kabulüne ve kısmen reddine dair Adana 4. Aile Mahkemesi’nden verilen 11.02.2013 gün ve 193/132 sayılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla;...