uyuşturucu kullanma ve bulundurma

Yazı

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu (5237 sayılı Kanun’un 191’inci Maddesi)

Dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen uyuşturucu veya uyarıcımadde kullanımı, insan sağlığını tehdit etmektedir. Uluslararası alanda yürütülenmücadele ile birlikte, ülkemiz de kendi iç hukukunda bir takım düzenlemeler yaparakbu mücadeleye destek olmaktadır. Bu çerçevede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191 maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu hüküm altınaalınmıştır. Bu çalışmada, kullanmak için uyuşturucu veya...