Dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanımı, insan sağlığını tehdit etmektedir. Uluslararası alanda yürütülen
mücadele ile birlikte, ülkemiz de kendi iç hukukunda bir takım düzenlemeler yaparak
bu mücadeleye destek olmaktadır. Bu çerçevede, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191 maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçu hüküm altına
alınmıştır. Bu çalışmada, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak
fiilleri hakkında bilgiler verilerek konuya ilişkin Yargıtay içtihatları incelenmiştir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir